Nấm Giảm Cân Tan Mỡ X2

Giấy chứng nhận sản phẩm Nấm Giảm Cân Tan Mỡ

Hình ảnh sản phẩm Nấm Giảm Cân Tan Mỡ X2

Hình ảnh sản phẩm Nấm Giảm Cân Tan Mỡ X2
Nấm Giảm Cân Thảo Dược X2
Kết quả thử nghiêm Nấm Giảm Cân (Dạng trà và dạng viên)
Kết quả thử nghiêm Nấm Giảm Cân (Dạng trà và dạng viên)
Xác nhận công bố Phù hợp quy đinh An Toàn Thực Phẩm Nấm Giảm Cân Thảo Dược
Xác nhận công bố Phù hợp quy đinh An Toàn Thực Phẩm Nấm Giảm Cân Thảo Dược
Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện An toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện An toàn thực phẩm

 

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *